คู่มือการใช้โปรแกรม Mouse Mischief

“คู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์” นี้เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการพัฒนาครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด สนุกทำ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s